SERVER

Pageflex Server – Variabel Data-motor

Pageflex Server tilbyr en robust ”variabel data-motor”, som kan skape personaliserte dokumenter og som kan tilpasses en hvilken som helst arbeidsflyt. Den kan brukes for ”offline VDP” (Variabel Data Produksjon), der ordrene tas opp med tradisjonelle metoder (e-post, FTP, osv.) og er også ideell for tilbakevendende jobber (med oppdaterte mailing lister).

Det er en nettbasert serverløsning (i motsetning til et stasjonært VDP-verktøy). Noen Pageflex Server-kunder brukte den som backend VDP-motor knyttet opp til en Web2Print-løsning med et eget brukergrensesnitt.

Det finnes flere ulike måter å skape personlige budskap med Pageflex Server:

  • Flett en datalistefil med en mal (utviklet i Studio) for personlige budskap; dette skaper effektiv 1:1-markedsføring
  • Skape personlige løsninger via et grensesnitt på nett

Pageflex Server gir sluttbrukerne muligheten til å redigere dokumentet via nettgrensesnittet. De kan legge til eller endre tekst, bilder, farger, fonter og grafiske elementer. Med regler som legges i malene har man full kontroll på merkevaren og profilen, slik at man låser visse deler av materiellet når det er ønskelig. Med Pageflex server har man full frihet til å skape det grensesnittet man ønsker, siden ingenting i grensesnittet er forprogrammert. Du har full frihet til å lage de løsningene som er optimale for ditt behov.

Pageflex Server er en modulbasert løsning der du legger tll den modulen som er mest relevant. Du kjøper den modulen du trenger her og nå, og når du har behov for å utvide funksjoner eller kapasitet, supplerer og utvider du i ditt eget tempo.

Pageflex Server er en konsernløsning som kan skaleres til å håndtere store mengder data. Den robuste arkitekturen inkluderer server cluster-skalerbarhet, ”queue based balancing”, ”fail-over beskyttelse”, sentralisert lisensiering og administrasjon, samt en utvidbar plattform og et  åpent API med mulighet for integrasjon med eksisterende produksjon og administrasjonssystemer.

Brosjyrer

Pageflex Server