PERSONA

Pageflex Persona for personaliserte trykksaker

Pageflex Persona Cross Media Suite er en frittstående Windows-applikasjon du kan bruke til å skape personlige og tilpassede print og HTML e-dokumenter. Det er en enkel inngangsport for trykkerier, tjenesteleverandører, småbedrifter og markedsavdelinger som benytter databasedrevne variabel data og personlige e-poster. Pageflex Persona kan tilby mange kraftige funksjoner som ikke finnes i andre variabel data-løsninger eller -programmer.

Du kan produsere databasedrevne, én-til-én-kampanjer, ulike personlige dokumenter inkludert DMer, postkort, visittkort, markedsbrosjyrer, personlige hefter og mye mer. I tillegg kan Persona Cross Media Suite benytte de samme variablene og datakildene for å produsere og sende personlig e-post. En applikasjon som sparer mye tid når du skal kommunisere til markedet gjennom flere kanaler.

Pageflex Persona Cross Media Suite inneholder et brukervennlig, ”drag-&-drop” grensesnitt med velkjente grafiske designverktøy, inkludert standard layout-, typografi-, bilde- og fargekontroller. Det inneholder også avanserte verktøy for å skape variabler og hvis/eller/deretter-regler, produsere dokumenter med ulik tekstmengde og sette opp innstillinger for ferdiggjøring av jobber. Applikasjonen kan koble til et hvilket som helst digitalt asset management system, importere data fra alle ODBC-kompatible databaser, og produsere dokumenter på mer enn 60 språk (inkludert japansk og kinesisk).

Brosjyrer

Pageflex Persona