iWay

Pageflex iWay styrer produksjonsflyten

Pageflex IWAY er en nettbasert programvare som ivaretar produksjonsflyt for hele trykkeriet, fra sluttkunde til ferdig trykt produkt. Trykkeriet oppretter kontoer for kundene, hvor disse bestiller sine trykksaker over nettet. Jobben kunden laster opp kan være en engangsbestilling, eller en mal for senere bruk. Når jobben er lastet opp, kvalitetssjekkes materialet og kunden får en rapport som forteller om det mangler fonter, om det finnes bilder i sendingen som har for lav oppløsning, etc. Slik unngår man problemer og stopp i trykkprosessen, og sikrer at kunden får utskrifter av den høye kvaliteten de har rett til å forvente.
For trykkeriet blir iWay selve navet i produksjonene, stedet man styrer utskriftsenheter, papir, produksjonskostnader og etterbehandlingskost. Utskyting og valg av optimal utskriftsenhet gjøres automatisk av Pageflex IWAY.

Pageflex IWAY – basismodul med funksjoner som:

  • Opplasting av filformatene PDF, Word, Powerpoint, EPS, TIFF og JPG. Priser og tilbud.
  • Opprettelse og administrasjon av statiske og variable maler.
  • Felles og personlig bildebank per kunde.
  • Automatisk utskyting av trykk-klare dokumenter.
  • Post-it skjema. En e-postbasert bestillingsprosess der brukeren, ved å svare på en e-post sendt fra en bestillingsansvarlig hos kunden, for eksempel produserer nye visittkort.
  • Katalogbank. Statiske og variable maler eksportert og lagt ut på for eksempel kundens intranett, slik at brukerne enkelt skal kunne bestille kopier.
  • Pageflex IWAY Print Driver. Kunden sender en komprimert PostScript-fil til trykkeriets Pageflex IWAY der dokumentet konverteres til PDF. Kunden trenger derfor ingen kunnskap om hvordan man oppretter en PDF, dette tar Pageflex IWAY server hos trykkeriet seg av.
  • Outsourcing. Med dette verktøyet kan trykkeriet sende jobber til samarbeidspartnere hvis man ønsker hjelp med spesialeffekter, formater ut over egne trykkmuligheter, osv.
  • Selektiv opplasting. Et hjelpemiddel i etableringen av variable maler.

 

Pageflex IWAY har flere tilleggsmoduler:

 

• BusinessLinks

Tilleggsmodul som tillater integrasjon (import/eksport) til andre systemer, for eksempel administrative programmer.

• MiWay

MiWay tillater bruk av ulike layout-maler for å ivareta trykkeriets identitet – eller hvorfor ikke trykkeriets kunder. Hver innlogging kan styre hvilket utseende siden man kommer på, skal ha!

• Set

Set er en modul for multi-komponent jobber, som gir mulighet for opplasting av flere filer som settes sammen til en jobb i et grafisk grensesnitt. For eksempel kan komponentene bestå av ulik innmat, omslag, legg-faner, og så videre. Perfekt for produksjon av permer, manualer og bøker etc. Videre presenterer modulen en bladbar forhåndsvisning av det ferdige arbeidet – må bare sees!