CAMPAIGN MANAGER

Pageflex Campaign Manager

Cross Media kampanjer med personlige URLer (“PURL’s”) blitt stadig mer populært. Pageflex Campaign Manager forenkler prosessen ved at kampanjestrukturen er ferdigutviklet og samordnet på forhånd. Du kan fokusere på budskapet og innholdet, og behøver ikke å bry deg om selve teknikken. Én til-én-kommunikasjon øker responsen og effekten av dine kampanjer. Om man på samme tid kommuniserer med kunder og potensielle kunder gjennom flere kanaler (trykk, e-mail, nett) skaper dette generelt bedre resultater.

Din Cross Media kampanje kan inneholde personaliserte trykk og e-post utsendelser, “PURL`s” og mikronettsider. En PURL (personlig URL) bruker en persons navn eller firmanavn som en del av nettadressen. Denne “PURL”-adressen lenker personen til en nettside som kan inneholde personlig og tilpasset innhold, og/eller en profilside for å samle eller kontrollere kontaktinformasjon, produktinteresser eller annen relevant informasjon som man ønsker kartlagt. Pageflex Campaign Manager skaper dynamiske nettsider, samtidig som man samler inn relevante data fra mottageren.

Som i alle Pageflex-produkter har du muligheten til å opprette kampanjer slik du ønsker dem for å skape en standard arbeidsflyt, samt mulighet til å tilpasse alle deler av budskapet til hver enkelt mottaker (variabel data). Elementer fra en trykt kampanje kan automatisk benyttes i din e-post- og nettkampanje slik at du sparer både tid og andre ressurser.

Med Pageflex Campaign Manager kan du gi alle som er involvert i kampanjen tilgang til individuelle rapporter og kampanjemålinger. Alt fra totalt antall som åpner e-mailene, andel som fulgte linker eller spesifikke detaljer om hva den enkelte bruker gjorde på sin personlige PURL.