Flexmedia SaaS

Flexmedia SaaS (Software as a Service) er tjeneste, der du leier en komplett Web2Print løsning i fra oss, i stedet for å kjøpe en egen Web2Print programvare

Det innebærer at du raskt og effektivt kan dra nytte av fordelene i en Web2Print løsning.

  • Det er ingen programvare å installere eller maskinvare investeringene som kreves
  • Inkludert i Flexmedia SaaS, er tilgang til all type programvare, servere og kompetanse du beøver for å raskt og enkelt få din egen Web2Print løsning opp og kjøre.
  • Du trenger ikke egne IT-ressurser for håndtering av servere, programvare eller sikkerhetskopiering – alt er tatt hånd om av eksperter i fra Flexmedia AS.
  • Ved å bruke Flexmedia SaaS, drar du nytte av våre stordriftsfordeler som innebærer at du kan vokse helt i din egen takt.
  • Det deg muligheten til å benytte og vurdere Pageflex Storefront teknologi, og samtidig fleksibiliteten til eventuelt å investere i en egen Pageflex Storefront programvare når tiden er riktig for deg.
  • Men aller viktigst, Flexmedia SaaS deg trygghet til vite at de tekniske detaljene i din web2print løsning blir tatt vare på av Flexmedia, slik at du kan fokusere på det du gjør best – å utvikle din egen virksomhet.