Post image for Opplæring og kurs i Web2Print, Cross Media og variabeldata

Opplæring og kurs i Web2Print, Cross Media og variabeldata

OPPLÆRING

I forbindelse med innstallering og igangsetting av vår software og løsninger innen Web2Print, Cross Media (krysspublisering), variabel data m.m., tilbyr vi introduksjonskurs og opplæring for nye brukere.

Standardkurs for helt nye brukere vil normalt vare 2 til 3 dager. Eventuelt kan kurset deles opp i to omganger (2+1), da får man også tid til egentrening mellom kursdelene.

Kursene vil i utgangspunktet foregå i våre lokaler i Oslo, men om ønskelig avholder vi kurs i dine egne lokaler.

Flexmedia tilbyr også enkelte fordypningskurs og spesialtilpassede kurs (Document actions, API’s etc)

For å få vite mer om våre kurstilbud innen Web2Print, Cross Media, variabeldata m.m., kontakt  vår salgsavdeling på tlf  +47 970 62 854