Post image for Hvorfor og hvordan Web 2 Print ?

Hvorfor og hvordan Web 2 Print ?

Det finnes veldig mange gode grunner for å investere i Web2Print løsninger. Det er derfor viktig å tenke grundig igjennom hva som er de viktigste argumentene for å innføre Web 2 Print for ditt trykkeri !

Ta deg tid til å planlegge prosessen godt, det vil lønne seg i lengden. Vi har sett veldig mange eksempler på vellykkede investeringer i Web2Print, med vi har dessverre også sett eksempler på det motsatte. Her er noen tips som vi håper kan bidra til at du lykkes med din investering i Web2Print:

 1. Definer hva du ønsker å oppnå med Web2Print
  Hva er hovedformålet med å investere i en Web to Print løsning ?
  Er det viktigst å få nye kunder og flere nye jobber? Hva er i så fall viktige funksjoner du bør se etter når du velger løsning? Er det enkelt å legge opp nye kundeportaler ? Er det noen begrensning i antall kundeportaler og er de enkle i bruk ?Er det viktig å utvide mitt geografiske marked ?
  Med Web2Print kan jo kundene sitte hvor som helst og bestille trykksaker på internett. Har vi en strategi for å utvide vårt geografiske marked ? Hvor og hvordan?Er det aller viktigste faktisk å bevare eksisterende kunder ved å tilby dem en løsning som forbedrer deres hverdag, samtidig som de får forbedret funksjonalitet og tilgjengelighet ? Hva med å ta de viktigste kundene med på råd når dere velger system ?
 2. Kan en slik investering gir mulighet til økt kundenytte for dine kunder ?
  En Web2Print løsning gir mulighet til å tilby kundene flere tjenester enn bare tradisjonelle trykkoppdrag.
  En Web2Print løsning med fleksible og kundetilpassede maler gir dine kunder mulighet til å velge mellom et stort utvalg av materiell som er tilgjengelig på nettportalen, dette reduserer behovet for å produsere nye originaler som sparer dine kunder både tid og penger.
  Kundens materiell samles også på ett sted, noe som gir kunden bedre oversikt og kontroll.
  Flere Web2Print-løsninger kan kombineres med Cross Media-funksjoner som kan sikre dine kunder høyere respons og mer effektive kampanjer.
  Samtidig med at dette fører til flere trykkeoppdrag (ifølge InfoTrend øker print volumet med i snitt 14% for trykkerier som tilbyr Cross Media tjenester)
  Flere løsninger tilbyr ”brand manager”-funksjon som gir mulighet til å låse grafiske elementer i materiellet, som gir kunden trygghet for at materiellet alltid har riktig og oppdatert grafisk profil. Det betyr at store bedrifter med mange ulike avdelinger og trykkbestillere sikres at alt materiell som bestilles gjennom Web2Print løsningen har en enhetlig profil.
 3. Lag en tydelig kravspesifikasjon før du bestemmer hvilket system du velger
  Vær grundig når du går igjennom din kravspesifikasjon opp mot de ulike løsninger som eksisterer og sjekk av om de stemmer med dine behov. Sett opp en konkret liste over alle de viktigste funksjonene du trenger til ditt system, og sjekk dette nøye opp mot de ulike leverandørenes systemspesifikasjoner.
 4. Skal løsningen kunne integreres mot andre interne systemer ?
  MIS, DAM,CRM etc – eksisterer det integrasjonsmuligheter?Om du ønsker å integrere løsningen mot dine eksisterende systemer eller planlagte systeminnkjøp; sjekk hvor enkelt det er å kunne integrere mot disse. Eksisterer det API’er eller plug in-løsninger som gjør denne jobben enkel ?
 5. Vurder grundig om du ønsker å investere i egen løsning eller om du vil tjene på å leie
  Har vi egne IT-ressurser og vil vi eie og ha kontroll over egen software?Eller ønsker vi å benytte eksterne løsninger der vi leier en ASP-løsning ?Hva er fordelene og ulempene med dette for vår bedrift ? Hva er mest lønnsomt på kort og lang sikt ?Innhent tilbud, sett opp et regnestykke og sammenlign de ulike alternativene, enten du vurderer å eie eller leie.
 6. Når du har bestemt hva du ønsker å oppnå, sett klare og tydelige mål
  Definer noen tydelige målbare og viktige mål som du sjekker av underveis. Juster om resultat og mål avviker mye. Definer tydelige suksesskriterier.
 7. Sett av tid til implementering og opplæring internt
  Invester nok tid i intern opplæring. Informer alle i organisasjonen grundig. Det er viktig at alle får god innsikt i løsningen og får eierskap til den. Velg ut noen interne ”superbrukere” som får ekstra god opplæring og samtidig kan bidra til internopplæring.
 8. Hvordan få kundene til å bruke løsningen
  Sett kunden grundig inn i løsningen, gi dem gjerne en egen tilpasset nettportal med deres eget grafiske grensesnitt, så opplever de at løsningen er 100% deres egen løsning. Det styrker også lojaliteten til kunden, og det får fokuset bort i fra en ensidig prisdiskusjonTa gjerne noen viktige kunder med på råd når dere etablerer deres egne nettportaler. Gi dem eierskap til løsningen. Start gjerne med noen enkle, men spesielt nyttige maler, som gjør at kunden får en opplevd merverdi, og bygg gradvis opp et komplett og relevant innehold av maler for kundene dine. Det gjør det vanskelig å bytte trykkeri når alt materiellet ligger klart og tilgjengelig i deres egen tilpassede portal – som du har levert dem!
 9. Utarbeid en salgsstrategi mot nye kunder
  Lag en detaljert salgsplan for hvordan du skal nå nye kundegrupper;. Husk at veien til suksess er ikke evnen til å produsere trykksaker, men å selge trykksaker.

Lykke til!